Fysiotherapie Violette is een persoonsgerichte fysiotherapiepraktijk gevestigd in Tricht. Wij behandelen vanuit onze praktijk aan de Raamweg 9. Zo nodig behandelen wij ook bij de patiënt aan huis. Dit overigens niet enkel in Tricht, maar ook in Geldermalsen en de nabijgelegen dorpen. In totaal zijn er vier therapeuten werkzaam in de praktijk, die elk hun eigen specialisme hebben binnen de fysiotherapie. Doordat wij een kleinschalige praktijk zijn met meerdere specialisaties kunnen wij gemakkelijk onderling samenwerken. Op deze manier kunnen wij een zo optimaal mogelijk behandelplan voor u opstellen. Om u de beste zorg te kunnen bieden werken wij zo nodig ook samen met andere (para)medische disciplines zoals uw huisarts, ergotherapie, diëtetiek etc.