Violette heeft zich in 2020 gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met longaandoeningen. Hieronder vallen COPD, astma of de gevolgen van corona. Om haar kennis van de aandoeningen en de daarbij behorende behandelingen op peil te houden is zij aangesloten bij Chronisch Zorgnet. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken, bij longemfyseem gaan de longblaasjes, die nodig zijn om zuurstof op te nemen, verloren. Klachten die bij COPD veel voorkomen zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelen, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Behandeling

De behandeling bestaat onder andere uit het motiveren tot het beïnvloeden van leefstijlfactoren die verantwoordelijk zijn voor het chronisch ontstekingsproces in de longen. Hierbij kunt u denken aan roken, medicatie, voeding en beweging. Een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in COPD brengt de fysieke beperkingen als gevolg hiervan in kaart en richt de behandeldoelen op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie. Daarnaast is er aandacht voor de psychische gevolgen die COPD met zich mee kan brengen zoals: angst, benauwdheid en het omgaan met de ziekte. COPD wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat dit ten koste gaat van de zittingen uit uw aanvullende pakket. Wel geldt het eigen risico dat aan de zorgverzekeraar verschuldigd is. Afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld en de ernst van de beperkingen betreft dit in het eerste jaar van de therapie 5, 27 of 70 behandelingen en in de jaren daarna 3 of 52 behandelingen.