Corona revalidatie

Een deel van de patiënten die corona hebben gehad krijgen te maken met langdurige klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid en fysieke beperkingen. Om deze patiënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden hebben al onze therapeuten zich bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Gezien de impact van corona op de samenleving loopt er momenteel tot medio juli 2021 een regeling waarbij de herstelzorg na COVID-19 vanuit de basisverzekering vergoed wordt. U heeft dan gedurende 6 maanden recht op 50 behandelingen zonder dat dit ten koste gaat van de zittingen uit uw aanvullende pakket. Wel geldt het eigen risico dat aan de zorgverzekeraar verschuldigd is. Voor deze zorg is een verwijzing van uw huisarts of een specialist (binnen 4 maanden na de acute fase) noodzakelijk. Dit kan eenmalig verlengd worden met een periode van 6 maanden, maar alleen op verwijzing van een specialist. Een voorwaarde om deze zorg vanuit de basisverzekering vergoed te krijgen is dat de patiënt bereid moet zijn mee te werken aan onderzoek. Er moet toestemming gegeven worden om anoniem gemaakte behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Gegevens over de gezondheid en herstel worden anoniem uit het dossier verzameld, daarnaast wordt de patiënt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen of een test uit te voeren om bijvoorbeeld de conditie te bepalen.