Vergoeding

Fysiotherapie wordt deels uit de basisverzekering en deels uit de aanvullende verzekering vergoed.

Bij aandoeningen volgens de chronische lijst worden de eerste twintig behandelingen vanuit de aanvullende verzekering betaald (uiteraard alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent). Vanaf de eenentwintigste behandeling wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor looptraining en leefstijlbegeleiding bij claudicatio intermittens (etalagebenen) zijn per 2017 éénmaal 37 behandelingen in 12 maanden opgenomen in het basispakket. Per 2018 zijn 12 behandelingen oefentherapie bij heup- en knie-artrose opgenomen in het basispakket. Ook voor fysiotherapie bij COPD is vergoeding mogelijk uit het basispakket, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Voor al deze aandoeningen kunt u bij in onze praktijk terecht. Behandelingen uit het basispakket gaan wel ten koste van het eigen risico.

Bij andere aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Behandelingen uit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Raadpleeg daarom altijd uw ziektekostenpolis.

De praktijk is door (bijna) alle zorgverzekeraars gecontracteerd.