Hartfalen 

Lisette heeft zich gespecialiseerd in fysiotherapie bij hartfalen. Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier minder capaciteit heeft. Hierdoor is de pompfunctie van het hart verminderd en wordt er niet genoeg bloed rondgepompt waardoor er minder energie is voor dagelijkse activiteiten. Oorzaken hiervan kunnen onder andere een hartinfarct, te hoge bloeddruk, slecht functionerende hartkleppen of hartritmestoornissen zijn.  Eén van de gevolgen kan een sterk verminderde conditie zijn. Daarom is het voor iedereen met hartfalen goed om, binnen de eigen mogelijkheden, in beweging te blijven. Fysiotherapie bij hartfalen kan de kracht en beweeglijkheid weer doen toenemen. Het doel hiervan is dat activiteiten die eerder niet meer lukten weer mogelijk worden. De behandeling bestaat dan ook voornamelijk uit oefentherapie gericht op coördinatie, beweeglijkheid en spierkracht. Tevens worden er handvaten aangereikt om anders en gedoseerd om te leren gaan met de beperkte hartfunctie.