Wat gebeurt er met uw gegevens?

Als patiënt heeft u altijd recht op inzage in het dossier dat over u is aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Als gevolg daarvan bevat alleen een verslag aan de verwijzend arts, of huisarts, gegevens over uw behandeling en wordt aan derden over u en de behandeling geen mededeling gedaan. Dit laatste geldt ook voor arbodiensten en verzekeringen.

Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan de dienst of verzekering toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.

Aan het eind van de behandeling en soms als dat tussentijds nodig is wordt een verslag aan de verwijzende arts of aan de huisarts gestuurd. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien.

Archivering

In principe zijn we verplicht om uw dossier minimaal 15 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij er voor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat altijd schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Lees voor meer informatie onze Privacy Policy.