Ganganalyse, looptraining en valpreventie:

Loopproblemen en valincidenten komen met name bij ouderen veel voor. Zij worden vaak veroorzaakt door een samenspel van meerdere factoren. Zo kan er onder andere sprake zijn van verminderde kracht, algeheel of van specifieke spiergroepen, verminderde beweeglijkheid van gewrichten en verminderde lichaamsbalans. Ook neurologische problemen kunnen bijdragen aan een verslechterde loopfunctie en valproblematiek.

Violette Verweij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het analyseren en behandelen van loop- en valproblemen. Om valproblemen in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de Valanalyse. Deze analyse bestaat onder andere uit verschillende kracht, balans en mobiliteitstesten. Maar ook andere risicofactoren, zoals zicht, omgevingsfactoren en medicijngebruik komen aan bod. Ook vindt er een analyse van het looppatroon plaats. Hierdoor wordt gericht bepaald welke factoren er bij de individuele patiënt meespelen en kan er gericht behandeld worden.

Om het looppatroon nog beter te kunnen analyseren en behandeleffect goed te kunnen meten, heeft Fysiotherapie Violette beschikking over de OptoGait. Dit systeem voor loopanalyse registreert dankzij 96 LED-lampjes via een infrarood frequentie de stappen die worden gezet vanaf het moment dat een voet wordt opgetild tot het moment dat een voet op de grond wordt gezet. Op deze manier kunnen parameters zoals onder andere staplengte, zwaaifase en steunfase nauwkeurig gemeten worden. Zo wordt asymmetrie in het looppatroon, welke met het blote oog veelal niet goed zichtbaar is, in kaart gebracht. Ook worden ter analyse van het looppatroon van zowel de zij- als achterkant cameraopnames gemaakt.

Om gebruik te kunnen maken van de Optogait is het van belang dat de patiënt naar de praktijk kan komen en in staat is om, eventueel met steun van de handen, op een loopband te lopen. De overige tests, inclusief cameraopnamen van het looppatroon kunnen zo nodig ook bij de patiënt thuis plaatsvinden.

Otago oefenprogramma

De valanalyse en het Otago oefenprogramma zijn speciaal gericht op thuiswonende ouderen vanaf 65 jaar met een hoog valrisico. Uit de analyse volgen gerichte adviezen en als blijkt dat er inderdaad sprake is van een hoog risico kan deelgenomen worden aan het Otago oefenprogramma. Dit is effectief gebleken voor ouderen die nog wel in staat zijn om (met of zonder loophulpmiddel) minimaal 50 meter te wandelen en is gewoon thuis in de eigen omgeving uit te voeren.
De effecten voor de deelnemers aan dit programma zijn: 35 % minder valincidenten, een toename in
conditie, spierkracht en evenwicht, meer zelfvertrouwen en verbetering van het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven.
Met 6 tot 12 sessies voorziet het programma in een individueel afgesteld schema met een duidelijke
opbouw, dat bestaat uit  2 á 3 keer per week kracht- en balansoefeningen en 2 wandelingen per week.
Het programma wordt gedaan onder begeleiding van een gecertificeerd Otago instructeur en de kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Vanaf 2024 wordt dit programma waarschijnlijk door de basisverzekering gedekt.