Geriatriefysiotherapie:

In 2017 heeft Violette haar masterstudie tot geriatrie fysiotherapeut afgerond. Zij heeft deze driejarige opleiding gevolgd aan de SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort. Ouderen die voorheen opgenomen werden in een verzorgings- of verpleeghuis moeten vanwege veranderde wetgeving en bezuinigingen langer thuis blijven wonen. Deze ouderen zijn gebaat bij de meer specialistische behandeling die een geriatrie fysiotherapeut kan bieden. Dit is een van de redenen dat Violette deze specialisatie is gaan volgen.

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd. Zij hebben vaak te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Hierbij gaat het niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het herwinnen van- en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers behoort tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut. Dit betreft onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. (www.defysiotherapeut.com)